English_tray_coaching_scene

English papier mache tray with coaching scene, c.1840.
27.25″ x 20″
SOLD

English_tray_coaching_scene_detail